Uve´tis

Uveïtis is een ontsteking van de uvea: de middelste laag van de oogwand die bestaat uit de choroïdea, de iris en het corpus ciliare.

Meestal is uveïtis een gevolg van een auto-immuunziekte (ziekte van Behcet, sarcoïdose, ook bij de ziekte van Crohn en ulceratieve colitis kan uveïtis optreden). In de andere gevallen is de oorzaak een verwonding, infectie, sommige kankers of onbekend.

De meest voorkomende vorm van uveïtis is een ontsteking van de iris: iritis.

Uveïtis op andere plaatsen zijn: choroïditis (ontsteking van de choroïdea), cyclitis (ontsteking van de ciliaire spieren) of panuveïtis (ontsteking van alle structuren van de uvea).

Bij alle vormen van uveïtis kan ook het glasachtig lichaam in het midden van de oogbol aangetast worden.

Symptomen

Rode, pijnlijke, lichtgevoelige ogen (photofobie), troebel zicht, donkere vlekken in het gezichtsveld, hypopyon (ontsteking van de voorste oogkamer met ontstekingsinfiltraat).

De symptomen kunnen plots optreden en snel verergeren ofwel geleidelijk aan optreden.

De infectie kan in één of in beide ogen optreden.

Onbehandelde uve´tis kan leiden tot glaucoom (verhoogde oogdruk), schade aan de oogzenuw, vertroebelingen in de lens (cataract) of de cornea, loslaten van de retina en gezichtsverlies.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld na een grondig onderzoek van het oog. Het is belangrijk om de juiste oorzaak te achterhalen omdat de behandeling van uveïtis sterk afhankelijk van de oorzaak is. Extra onderzoeken - zoals onder andere een staalname van het glasachtig lichaam - kunnen dan ook nodig zijn.

Behandeling

De behandeling van uveïtis is afhankelijk van de oorzaak.

Indien de oorzaak een infectie is zal deze behandeld worden met antibiotica (indien een bacterie de oorzaak is) of met antivirale middelen (bij een virus).

Auto-immune oorzaken zullen met immuunonderdrukkende medicijnen behandeld worden, zoals onder andere corticosteroïden.

In erge gevallen kan een vitrectomie nodig zijn: bij deze chirurgische ingreep wordt het corpus vitreum (het glasachtig lichaam) uit het oog verwijderd.

Prognose

Uveïtis in de voorste oogkamer reageert beter en sneller op de behandeling dan uveïtis in de achterste oogkamer.

Indien niet tijdig behandeld wordt kan onomkeerbare schade aan het oog optreden met blindheid tot gevolg.

Uveïtis kan na succesvolle behandeling heropflakkeren.