Symptomen van Oogontsteking

Bij alle vormen van oogontsteking ziet men de volgende verschijnselen:

  • jeuk
  • branderig gevoel
  • roodheid
  • bloeddoorlopen ogen
  • tranenvloei

Erge gevallen kunnen pijnlijk zijn en verlies van gezichtsvermogen tot gevolg hebben.

Afhankelijk van de plaats van de oogontsteking kunnen andere symptomen optreden.

Algemeen kan men stellen dat oogontsteking in de diepere structuren van het oog (de uvea: uveïtis) ergere symptomen geven dan ontstekingen aan de oppervlakkige structuren (conjunctivitis en keratitis).