Oogontsteking

De ogen zijn de organen die instaan voor het zicht. Het oog is een ingewikkelde structuur dat uit verschillende onderdelen bestaat.

Oogontsteking is een brede term die verschillende ziektes dekt.

Indien men over oogontsteking spreekt bedoelt men meestal conjunctivitis of bindvliesontsteking.

Er zijn echter ook andere structuren van het oog die kunnen ontsteken: indien de cornea ontsteekt spreekt men van keratitis.

De structuren van de uvea kunnen ook onsteken: uveïtis. Afhankelijk van de locatie kan men ook spreken van iritis (ontsteking van de iris), choroiditis (ontsteking van de choroïdea), cyclictis (ontsteking van de ciliaire spieren) of panuveitis (ontsteking van de gehele uvea).

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het Oog
  Het oog is een zintuiglijk orgaan dat instaat voor het zicht. Oogproblemen komen vrij vaak voor, vooral conjunctivitis of ontsteking van het bindvlies.
 • Symptomen
  De symptomen van oogonsteking zijn roodheid, jeuk, pijn en overdreven tranenvloei. Ergere gevallen krijgen verminderd zicht en kunnen - afhankelijk van de oorzaak - leiden tot blindheid
 • Behandeling
  De behandeling van oogontsteking is afhankelijk van de structuren die aangetast zijn en de oorzaak van de ontsteking. Vaak zal oogzalf gebruikt worden.
 • Conjunctivitis
  Conjunctivitis of bindvliesontsteking is de meest voorkomende ontsteking aan het oog. Het zorgt voor gevoeligheid, roodheid en traanvloei aan de ogen.
 • Blefaritis
  Blefaritis is een ontsteking van het ooglid die vaak chronisch is. Dit veroorzaakt roodheid, korstvorming, vaak na slapen, verminderd zicht en schilfering op het ooglid
 • Keratitis
  Keratitis is een ontsteking van het hoornvlies en heeft vaak een infectieuze oorzaak. Keratitis kan tot blindheid leiden en wordt vaak veroorzaakt door contactlenzen
 • Uve´tis
  Uve´tis is een ontsteking van het inwendige oog. De aandoening is zeer pijnlijk en gaat gepaard met verminderd zicht.